Myynti- ja toimitusehdot B2B, liiketoiminta

MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT – B2B – versio maaliskuu 2017
Myynti- ja toimitusehdot B2B, liiketoiminta. Sovelletaan kaikkiin asiakkaan ja SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön välisiin liiketoimiin.

 1.


Soveltamisala
a: Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan sekä tavanmukaisiin, suoraan SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiöltä ostettuihin tuotteisiin että SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -verkkokaupasta ostettuihin tuotteisiin.


2.


Hinnat ja maksuehdot
a: Tuotteiden hinnat ja paljousalennukset on ilmoitettu verkkokaupassa.
Jos tuotteiden hinnat ja paljousalennukset eivät ole näkyvillä, ne ilmoitetaan pyynnöstä.
b: Ryhmitettyjen, useammassa osassa toimitettavien tilausten kohdalla hinnat, paljousalennukset ja rahtikulut lasketaan kunkin toimituksen pohjalta, ei kokonaistilauksen pohjalta. Avoimia tilauksia, joita ei ole vielä toimitettu, tai jo toimitettuja tilauksia, voi muuttaa ainoastaan SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön kirjallisella suostumuksella. Jos avoimien tai toimitettujen tilausten tilattuihin määriin tehdään muutoksia, myös alennusten määrä muuttuu, tästä syystä yksikköhinta vastaa aina kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa ja laskut laaditaan vastaavalla tavalla.
c: Laskun minimisumma:
Tuotteiden laskun minimisumma ei sisällä kuljetusmaksuja ja arvonlisäveroa verkkokaupassamme. Verkkokauppaa koskeva laskun minimisumma näytetään ennen tilauksen hyväksymistä. Puhelintilausten/sähköpostitilausten/postitilausten/faksitilausten/käyntien jne. laskun minimisumma on €33,00, ilman kuljetusmaksuja ja arvonlisäveroa.
d: Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai kuljetusmaksuja.
e: Maksuaika on 14 päivää laskun päivämäärästä ellei toisin sovita.
f: Maksu voidaan suorittaa luottokortilla verkkokaupassa tai pankkisiirtona vastaanottajalle:
Aktia Sparbank ABP
Tilinro:405511-251903.
IBAN:FI6440551120051903
SWIFT:HELSFIHH
Emme ota vastaan shekkejä.
g: Eräpäivän jälkeen laskun summaan lisätään 1,5 % korko alkavaa kuukautta kohden.
h: Maksun myöhästyessä veloitamme lähetetyistä maksumuistutuksista 100,00 DKK muistutusta kohden.


3.


Omistuksenpidätys
a: Toimitettujen tuotteiden täysi omistusoikeus säilyy SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiöllä, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan, mukaan lukien mahdollisesti kertynyt korko. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:n omistusoikeus koskee kaikkia tuotteita, joiden ostohinta (mukaan lukien mahdollisesti suoritetut maksut) ylittää 2 000,00 DKK.


4.


Vastuun rajoitukset
a: Kaikki tarjoukset ovat voimassa välimyyntivarauksin, emmekä vastaa tilapäisesti loppuunmyydyistä tuotteista, painovirheistä, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä, siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelystä jne. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei ole vastuussa tällaisista olosuhteista.
b: Tuoteluettelossa ja SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön verkkosivulla ilmoitetut tekniset arvot, jotka koskevat esimerkiksi mittoja, syöttöliikettä, iskunpituuksia ja voimia ovat ainoastaan ohjeellisia keskimääräisiä arvoja. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei vastaa mahdollisista poikkeamista näistä keskimääräisistä arvoista. Verkkosivuston tekstejä ja teknisiä tietoja muutetaan säännöllisesti, joten ne saattavat poiketa aiemmin annetuista, esimerkiksi luettelon sisältämistä tiedoista.
c: Jos tuotteessa ilmenee vikoja tai vaurioita, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S on vastuussa niistä ainoastaan, jos voidaan osoittaa, että vika tai vaurio on seurausta SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä. Mikäli vastaavat lakimääräykset eivät toisin vaadi, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei vastaa tulojen menetyksestä, ajanhukasta, hintojen korotuksista tai muista välillisistä menetyksistä, jotka ovat seurausta edellä mainituista puutteista ja tuotevaurioista.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus ei voi myöskään ylittää kyseessä olevan toimituksen laskun summaa.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat toimitettujen tuotteiden ylikuormittamisesta, epäasianmukaisesta käytöstä tai elektrolyyttisestä pintakäsittelystä aiheutuvasta happohauraudesta.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei myöskään vastaa ylivoimaisesta esteestä johtuvasta velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tarjoaa mielellään neuvoja ja apua laskelmien tekemisessä. Jos tuotteeseen tai sen käyttöön liittyy erityisiä vaatimuksia, ne on määriteltävä kirjallisesti viimeistään tuotetta tilattaessa. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiötä ei voi milloinkaan pitää vastuullisena antamistaan neuvoista ja laskelmista, koska SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön ei voida katsoa olevan perehtynyt kyseessä oleviin kokoonpanoihin, asennuksiin, painoihin jne. Asiakas on yksin vastuussa siitä, että tilaa tuotteet ja käyttää niitä saamiensa neuvojen ja laskelmien pohjalta.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:n voidaan katsoa olevan tuotevastuussa vain, mikäli sitä vaaditaan sovellettavassa lainsäädännössä, mukaan lukien Tanskan tuotevastuulaki.


5.


Toimitus, tilattua suuremman tai pienemmän määrän toimittaminen
a: Mittatilaustyönä valmistettuja jousia toimitettaessa SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S pidättää oikeuden toimittaa korkeintaan 10 % tilattua määrää suuremman tai pienemmän määrän tuotteita.
b: Laskun summaa mukautetaan tuotteiden todellista määrää vastaavalla tavalla..
c: Kaikki toimitetaan EXW – EX Works – ellei kirjallisesti toisin sovita.


6.


Reklamaatiot
a: Kaikki vikoja koskevat reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti 8 päivän kuluessa toimituksesta. Valitusoikeus kattaa tuoteviat ja puutteet, joita tuotteessa oli toimitushetkellä.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei ota edellä mainitun lisäksi vastuuta vioista ja asiakas ei näin ollen voi esittää mitään muita korvausvaatimuksia sopimusrikkomuksesta kuin yllä mainitut. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei näin missään olosuhteissa vastaa tuotteista, jotka ovat vaurioituneet asennuksen, käytön, kuormittamisen, yleisen käytön ja ympäristöolosuhteiden seurauksena, jos tällaiset olosuhteet vaikuttavat tuotteiden käyttöikään ja kestävyyteen. Koska SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei pysty valvomaan tällaisia vaikutuksia, se ei myöskään pysty takaamaan tuotteen laatua tai ominaisuuksia muutoin kuin valitusoikeutta käsittelevässä kappaleessa esitetyllä tavalla.


7.


Tuotteiden palauttaminen
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ei hyväksy palautettuja tuotteita ilman, että asiasta on sovittu erikseen etukäteen. Jos tällainen sopimus on tehty, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S toimittaa asiakkaalle palautusnumeron. Palautusnumero on liitettävä pakkaukseen tai tuotteen mukana seuraaviin asiakirjoihin palautettaessa tavara. Palautussopimus päättyy 1 viikko sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Jos pakkauksessa tai liitteenä olevissa asiakirjoissa ei ole palautusnumeroa, valmistaja voi kieltäytyä vastaanottamasta palautettavaa tuotetta eikä hyvityslaskua laadita. Asiakas maksaa palautukseen liittyvät kulut. Tuotteet on palautettava riittävän tukevassa pakkauksessa. Jos tuotteet vaurioituvat kuljetuksen aikana huonon tai sopimattoman pakkauksen johdosta, asiakas yksin vastaa tästä. Jos pakkauksen sinetti on rikottu, tuotteita ei voi palauttaa.
b: Laadunvalvonnasta ja vastaavista toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista johtuen, hyvitämme korkeintaan 50 % laskun summasta tuotteita palautettaessa.


8.


Sovellettava laki ja oikeuspaikka
a: Asiakkaan ja SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S -yhtiön väliset riidat ratkaistaan Tanskan lain mukaisesti, lukuun ottamatta tilanteita, joissa riidan käsittely siirretään toiseen maahan ja siihen sovelletaan toisen maan lakia sovellettavan lain valintaa koskevien säännösten perusteella. Oikeuspaikka on Aarhusin tuomioistuin, Tanska.
Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.