Laadunvarmistus, ympäristö, Reach, rohs, ce ja Konfliktimineraalit

Sodemann Industrifjedre A/S toimittaa tuotteita kaikenlaisille yrityksille ja liiketoiminta-aloille. Vastuullisella ja oikein johdetulla yrityksellä on luonnollisesti asiakkaita, joilla on näitä asioita koskevia kysymyksiä. Tämän vuoksi Sodemann Industrifjedre A/S on laatinut tämän yrityksen laatu- ja ympäristötoimintaa koskevan lyhyen katsauksen. Mikäli sinulla on muita kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme.

Sodemann Industrifjedre A / S ei tee asiakkaidensa kanssa sopimuksia, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaperiaatteita, loukkaamattomuutta, palvelua tai laadunvarmistusta koskeviin oikeudellisiin ehtoihin. Tällaisissa sopimuksissa on paljon kohtia, jotka ovat selvästi hyväksyttäviä ja järkeviä, mutta niissä on myös kohtia, jotka voivat olla kohtuuttomia, mahdottomia tai vaikeasti havaittavissa etukäteen. Jos sopimus ei ole 100 % selvä molemmille osapuolille, ei sopimuksen tekemiselle ole pohjaa. Liiketoimintamme asiakkaidemme kanssa on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Asiakkaan tilaus tai tilaukseen liittyvät erityiset vaatimukset koskevat ainoastaan asiakasta ja Sodemann Industrifjedre A/S -yhtiötä. Mitään tietoja ei missään vaiheessa luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakas tilaa ja ostaa ainoastaan tarkalleen tarvitsemansa määrän vaadittavia erikoisjousia tai vakiojousia, ja me keskitymme niihin parametreihin, joihin voimme vaikuttaa. Erikoisjouset valmistetaan asiakkaan toimittamien tietojen pohjalta. Vakiojouset valmistetaan ja toimitetaan kyseistä jousta koskevien parametrien mukaisesti. Jos asiakkaalla on erittäin yksityiskohtaiset vaatimukset jousen suhteen, eikä hän ole varma siitä, vastaako vakiojousi näitä vaatimuksia, hänen on ilmoitettava meille tilatessaan kaikki tärkeät tiedot, niin että voimme varmistaa, että toimitettu tuote vastaa asiakkaan vaatimuksia ja toiveita.

NDA (salassapitosopimus)

On ymmärrettävää, että asiakas haluaa tavarantoimittajan allekirjoittavan salassapitosopimuksen, jos asiakkaan tuote/tuotekehitys on salainen. Periaatteenamme on kuitenkin, että emme allekirjoita luottamuksellisuus- tai salassapitosopimuksia, koska meihin liittyvä komponentti on normaalisti vain osa täydellistä tuotetta. Emme halua eikä meidän tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia tuotteesta, tarvitsemme vain tarkat tiedot siitä osasta, johon jousi liittyy, jotta voimme käsitellä toimeksiantoa. Jos salassapitosopimus laaditaan ja allekirjoitetaan, sen on oltava oikeudellisesti perusteltu molemmille osapuolille, jotta se kannattaisi. Meidän on käytettävä aikaa ja resursseja tällaisten asiakirjojen tarkastelemiseksi ja ymmärtämiseksi kokonaisuudessaan ennen kuin voimme allekirjoittaa ne. Olemme aina pärjänneet hyvin ilman tällaisia oikeudellisia asiakirjoja. Käsittelemme usein erilaisia malleja ja keksintöjä, joihin liittyvien tietojen on pysyttävä yrityksen sisällä – meillä ei ole ongelmia korkeiden eettisten ja rehellisten standardien ylläpitämisessä koko prosessin ajan – tähän ei vaadita salassapitosopimuksia tai muita asiakirjoja.


NCA (muuttamattomuussopimus)

Valitettavasti emme voi laatia ja allekirjoittaa NCA-asiakirjaa (muuttamattomuussopimus) oikein/asianmukaisesti, koska NCA-asiakirjan ja yrityksemme tuotevalikoiman tarkoitukset eivät oikein sovi yhteen. Emme voi allekirjoittaa muuttamattomuussopimusta, koska se rajoittaisi vakiotuotettamme. Emme voi asettaa rajoitteita vakiotuotteillemme, koska tämä tekisi meille tuotevalikoimien käsittelemisen mahdottomaksi tulevaisuudessa, jos vakiokokoonpanoissamme olisi rajoituksia. Voimme kuitenkin luoda nimikkeen erityisenä nimikkeenä, mikä takaa, ettei muutoksia tehdä, koska muutokset erityisiin nimikkeisiin tehdään vain asiakkaan pyynnöstä. Emme itse tuota mitään. Olemme jälleenmyyjä. Ostamme tuotteita suurina määrinä. Myymme ja toimitamme ne tämän jälkeen asiakkaiden tarkkojen toiveiden mukaan. Myymme vakiojousia, joihin ei liity ISO-sertifiointia tai muita tiukempia vaatimuksia.

Jos tuotteeseen, esim. sen materiaaliin, toleransseihin jne. liittyy erityisiä vaatimuksia, meidän on luotava erityinen jousi.

Kirjoita meille, jotta voisimme löytää tyydyttävän ratkaisun erityisten jousien tarpeeseesi.


Laadun- ja tuotannonvarmistus

Lataa pdfSodemann Industrifjedre A/S -yrityksen erikoisalana on jousien myynti. Tarjoamme pikaisen toimituksen tilausta seuraavana päivänä Tanskan suurimmasta jousivarastosta. Toimitamme myös erikoisjousia erityisiin käyttötarkoituksiin. Sodemann Industrifjedre A/S toimittaa ainoastaan erittäin laadukkaasti tuotettuja jousia. Yhteistyötehtaidemme tuotanto- ja mittauslaitokset vastaavat tämän päivän tiukkoja laatuvaatimuksia. Käytämme ainoastaan parhaanlaatuiseksi sertifioitua lankaa. Vaatimuksia noudattamalla takaamme korkean teknisen laadun.

Kuvastossamme on tietoa muun muassa tuoteryhmiä koskevista DIN- ja EN-standardeista sekä Werkstoff-numeroista. Yksittäisten vakiojousien toimitusten yhteydessä ei tavallisesti toimiteta niitä koskevia eritelmiä. Jos tarvitset erityisjousia tilatessasi mittausraportin tai jäljennöksen langantoimittajan lankasertifikaatista, se voidaan toimittaa tilauksen mukana. Ilmoita tilatessasi, mitä tietoja tarvitset.

Kaikilla yrityksemme tuotteilla on oma tuotenumero, ja kaikki tiedot tallennetaan tietokonejärjestelmään. Kaikki piirustukset, kuvat ja tiedot suojataan täydellisellä varmuuskopioinnilla sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Muut laatuvaatimuksemme – kuten nopeat toimitukset, toimitusvarmuus, just-in-time-toimitukset, hinnat ja palvelut – täyttyvät tilausten- ja varastonhallintaa, taloushallintoa ja johtamista koskevien ajankohtaisen tiedon ja tekniikan ansiosta. Tämän lisäksi alan asiantuntijoita olevat mainiot työntekijämme ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista työnsä osa-alueista.

Sodemann Industrifjedre A/S pyrkii aina olemaan paras ja suosituin vakiojousten toimittaja. Sen vuoksi yritys parantaa toimintaansa jatkuvasti pitääkseen yllä korkeita sisäisiä vaatimuksiaan. Sodemann Industrifjedre A/S ottaa mielellään vastaan rakentavaa palautetta, jotta pystyisimme täyttämään mahdollisimman monet asiakkaiden vaatimukset ollessamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa.


Ympäristöpolitiikka

Lataa pdfSodemann Industrifjedre A/S on liikeyritys, jolla on toimisto ja varasto – ei tuotantoa. Luotettava toiminta perustuu erityisesti maalaisjärjen käyttöön kaikilla aloilla. Tämä koskee luonnollisesti myös ympäristöasioita. Sodemann Industrifjedre A/S suojelee yhteistä ympäristöämme parhaalla mahdollisella tavalla. Emme käytä vaarallisia kemikaaleja tai muita haitallisia tuotteita. Lajittelemme jätteemme: muovi, metalli, lasi, pahvi jne. Kaikki lajiteltu jäte hävitetään läheisillä kierrätysasemilla. Noudatamme kaikkia kierrätysaseman sääntöjä varmistaaksemme, että noudatamme myös ympäristövaatimuksia. Jos asiakkaamme ovat epävarmoja, miten heidän pitäisi hävittää meiltä ostamansa loppuunkäytetyt tuotteet, he voivat lähettää ne meille oikeanlaista hävittämistä varten.


REACH – EU:n kemikaalidirektiivi

Lataa pdfREACH, joka tarkoittaa kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia, on Euroopan komission asetus ((EY) N:o 1907/2006). Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että satatuhatta EU:ssa käytettyä erityyppistä kemikaalia dokumentoidaan ihmisten ja ympäristön suojelun osalta. Toimi on merkittävä EU:n jäsenvaltioiden yrityksille, jotka tuottavat, maahantuovat tai käyttävät kemikaaleja vuosittain vähintään yhden tonnin verran. Ihmisten terveydelle ja ympäristölle kaikkien vaarallisimpien kemikaalien sijaan yritysten on käytettävä mahdollisuuksien mukaan vähemmän vaarallisia kemikaaleja. Tuotteissamme ei käytetä kemikaaleja, jotka esitetään REACH-direktiivin haitallisten aineiden luettelossa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksissa. Tuotteissamme ei ole kemikaaleja tai vaarallisia aineita, ja jousiemme tuotannossa käytetään vain vakioöljyjä ja -voiteluaineita.

SVHC.

Tuotteissamme ei käytetä SVHC-listattuja kemikaaleja.

SVHC on luettelo erityisen vaarallisista aineista, jotka on luokiteltu erikseen REACH-asetuksessa (Substances of Very High Concern = SVHC). Luetteloa (päivitetty 16. heinäkuuta 2019) pääse tarkastelemaan täältä.


RoHS-direktiivi

Lataa pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EY, ei ole laki vaan säännös, jolla rajoitetaan kuuden vaarallisen aineen/materiaalin käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Tämä direktiivi liittyy läheisesti WEEE-direktiiviin (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EY, jossa asetetaan sähkö- ja elektroniikkaosien/-materiaalien keruuta ja/tai kierrätystä ja/tai hävitystä koskevia tavoitteita. Tämän aloitteen tarkoituksena on ratkaista ympäristön saastumiseen liittyviä lisääntyviä ongelmia.

RoHS-direktiiviin viitataan usein lyijyn käyttöä rajoittavana direktiivinä, mutta sillä rajoitetaan yhteensä kuuden aineen käyttöä: lyijy, elohopea, kadmium, kuudenarvoinen kromi, polybromibifenyyli (PBB, bromattu palonestoaine) ja polybromidifenyylieetteri (PBDE, bromattu palonestoaine).

Yrityksemme tuotteet eivät sisällä edellä lueteltuja aineita.

RoHS 2 -direktiivi

Viisi vuotta RoHS-direktiivin käyttöönoton jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi 27. toukokuuta 2011 uuden direktiivin, joka tunnetaan nimellä RoHS 2 -direktiivi ja joka on EU:n direktiivi nro 2011/65/EU. RoHS on lyhenne sanoista Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa).

 RoHS 2 -direktiivissä kielletään EU:ssa 1. heinäkuuta 2006 alkaen myytyjen seuraavien vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa: lyijy, kadmium, elohopea, kuudenarvoinen kromi (kromi VI), polybromibifenyyli (PBB) ja polybromidifenyylieetteri (PBDE). Direktiivin tarkoituksena on rajoittaa sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteiden käytön että niiden hävityksen vaikutusta ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

RoHS 3

Neljä uutta ainetta on lisätty alkuperäiseen RoHS 2 -luetteloon. Uusi RoHS 3 -luettelo astuu voimaan 22. heinäkuuta 2019, ja sisältää seuraavat aineet:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Päätelmät:

Uskomme rehellisesti, että Sodemann Industrifjedre A/S:n tuotteet eivät sisällä mitään edellä mainittuja aineita/materiaaleja ja että ne ovat näin ollen RoHS-, RoHS 2- ja RoHS 3 -direktiivien vaatimusten mukaisia.


Turvalliset työolosuhteet

Lataa pdfTutkimustemme mukaan yrityksemme tuotteet ovat peräisin tuotantomenetelmistä, joissa sekä hallintohenkilöstöllä että tuotannon työntekijöillä on hyvät ja turvalliset työolosuhteet. Sodemann Industrifjedre A/S ei hyväksy toimittajia, jotka esimerkiksi käyttävät lapsityövoimaa, riistävät työntekijöitään, käyttävät pakkotyövoimaa, toimivat voimassaolevien lakien vastaisesti, toimivat syrjivästi tai eivät noudata ympäristövaatimuksia. Koko tuotannon on tapahduttava voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti kaikkia työntekijöitä kunnioittaen. Jos näitä ehtoja ei noudateta, Sodemann Industrifjedre A/S lopettaa yhteistyön välittömästi.


CE-sertifikaatit

Lataa pdfSODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:n tuotevalikoimassa olevilla tuotteilla ei ole CE-sertifikaatteja. Tuotteemme eivät ole CE-merkittyjä, eikä yksikään niistä kuulu merkintää vaativaan CE-ryhmään. Jousia ei voida CE-merkitä yksittäisinä tuotteina.


 


Konfliktimineraalit

Lataa pdfVuonna 2010 presidentti Obama allekirjoitti Dodd-Frank-kuluttajansuojalain. Kyseisen lain pykälä 1502 käsittelee kansainvälistä kauppaa ja konfliktimineraalien käyttöä. Konfliktitimanttien tai veritimanttien tapaan termillä konfliktimineraalit tarkoitetaan raaka-aineita, jotka ovat peräisin tietystä osasta maailmaa, jossa konflikteja esiintyy, ja nämä konfliktit vaikuttavat kyseisiin materiaaleihin liittyvään kaivostoimintaan ja kauppaan.
Konfliktiresurssien kauppaa on pyritty vähentämään erilaisin kansainvälisin järjestelyin, jotka tähtäävät niiden kannusteiden heikentämiseen, jotka pitävät yllä kyseisten resurssien louhintaa ja niistä taistelemista. Vuoden 2010 Dodd-Frank-uudistus ja kuluttajansuoja edellyttää, että valmistajat tarkastavat toimitusketjunsa ja tekevät ilmoituksen konfliktimineraalien käytöstä.

Yleisimmin louhitut konfliktimineraalit ovat kassiteriitti (tina), wolframiitti (volframi), kolumbiitti (tantaali) ja kultamalmi, jotka ovat peräisin eri maista ja kulkevat erilaisten välittäjien kautta ennen päätymistään monikansallisen elektroniikkateollisuuden yritysten omaisuudeksi. Nämä mineraalit ovat välttämättömiä erilaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa.

Sodemann haluaa ilmoittaa asiakkailleen, että mikään sen tuotteista ei ole ristiriidassa Dodd-Frank-uudistuksen kanssa eikä sisällä konfliktimineraalituotteita yleisesti, ja vakuuttaa, että:

YKSIKÄÄN SODEMANN Industrifjedre A/S:n tuote EI sisällä mitään edellä mainituista tuotteista.


Pitkäaikaisen toimittajan ilmoitus

Lataa pdfNapsauta PDF-logoa, jos haluat ladata hankkijan pitkäaikaisilmoituksen, joka on voimassa 31. joulukuuta 2020 saakka.

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.