Fjedre.dk Fjaer.net Fjadrar.se Jouset.com Industriele-veren.nl Molle-industriali.it sodemann-pruziny.sk
Industrial-springs.com Ressorts-sodemann.fr Sodemann-gasfedern.de Sodemann-sprezyny.pl Muelles-industriales.es sodemann-pruziny.cz sodemann-rugok.hu
 
sodemann-springs.us sodemann-springs.us

Laadunvarmistus, ympäristö, Reach, rohs, ce ja Konfliktimineraalit

Sodemann Industrifjedre A/S toimittaa tuotteita kaikenlaisille yrityksille ja liiketoiminta-aloille. Vastuullisella ja oikein johdetulla yrityksellä on luonnollisesti asiakkaita, joilla on näitä asioita koskevia kysymyksiä. Tämän vuoksi Sodemann Industrifjedre A/S on laatinut tämän yrityksen laatu- ja ympäristötoimintaa koskevan lyhyen katsauksen. Mikäli sinulla on muita kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme.

 

Laadun- ja tuotannonvarmistus

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S -yrityksen erikoisalana on jousien myynti. Tarjoamme pikaisen toimituksen tilausta seuraavana päivänä Tanskan suurimmasta jousivarastosta. Toimitamme myös erikoisjousia erityisiin käyttötarkoituksiin. Sodemann Industrifjedre A/S toimittaa ainoastaan erittäin laadukkaasti tuotettuja jousia. Yhteistyötehtaidemme tuotanto- ja mittauslaitokset vastaavat tämän päivän tiukkoja laatuvaatimuksia. Käytämme ainoastaan parhaanlaatuiseksi sertifioitua lankaa. Vaatimuksia noudattamalla takaamme korkean teknisen laadun.

Kuvastossamme on tietoa muun muassa tuoteryhmiä koskevista DIN- ja EN-standardeista sekä Werkstoff-numeroista. Yksittäisten vakiojousien toimitusten yhteydessä ei tavallisesti toimiteta niitä koskevia eritelmiä. Jos tarvitset erityisjousia tilatessasi mittausraportin tai jäljennöksen langantoimittajan lankasertifikaatista, se voidaan toimittaa tilauksen mukana. Ilmoita tilatessasi, mitä tietoja tarvitset.

Kaikilla yrityksemme tuotteilla on oma tuotenumero, ja kaikki tiedot tallennetaan tietokonejärjestelmään. Kaikki piirustukset, kuvat ja tiedot suojataan täydellisellä varmuuskopioinnilla sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Muut laatuvaatimuksemme – kuten nopeat toimitukset, toimitusvarmuus, just-in-time-toimitukset, hinnat ja palvelut – täyttyvät tilausten- ja varastonhallintaa, taloushallintoa ja johtamista koskevien ajankohtaisen tiedon ja tekniikan ansiosta. Tämän lisäksi alan asiantuntijoita olevat mainiot työntekijämme ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista työnsä osa-alueista.

Sodemann Industrifjedre A/S pyrkii aina olemaan paras ja suosituin vakiojousten toimittaja. Sen vuoksi yritys parantaa toimintaansa jatkuvasti pitääkseen yllä korkeita sisäisiä vaatimuksiaan. Sodemann Industrifjedre A/S ottaa mielellään vastaan rakentavaa palautetta, jotta pystyisimme täyttämään mahdollisimman monet asiakkaiden vaatimukset ollessamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa.


Ympäristöpolitiikka

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S on liikeyritys, jolla on toimisto ja varasto – ei tuotantoa. Luotettava toiminta perustuu erityisesti maalaisjärjen käyttöön kaikilla aloilla. Tämä koskee luonnollisesti myös ympäristöasioita. Sodemann Industrifjedre A/S suojelee yhteistä ympäristöämme parhaalla mahdollisella tavalla. Emme käytä vaarallisia kemikaaleja tai muita haitallisia tuotteita. Lajittelemme jätteemme: muovi, metalli, lasi, pahvi jne. Kaikki lajiteltu jäte hävitetään läheisillä kierrätysasemilla. Noudatamme kaikkia kierrätysaseman sääntöjä varmistaaksemme, että noudatamme myös ympäristövaatimuksia. Jos asiakkaamme ovat epävarmoja, miten heidän pitäisi hävittää meiltä ostamansa loppuunkäytetyt tuotteet, he voivat lähettää ne meille oikeanlaista hävittämistä varten.


REACH – EU:n kemikaalidirektiivi

pdf4REACH, joka tarkoittaa kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia, on Euroopan komission asetus ((EY) N:o 1907/2006). Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että satatuhatta EU:ssa käytettyä erityyppistä kemikaalia dokumentoidaan ihmisten ja ympäristön suojelun osalta. Toimi on merkittävä EU:n jäsenvaltioiden yrityksille, jotka tuottavat, maahantuovat tai käyttävät kemikaaleja vuosittain vähintään yhden tonnin verran. Ihmisten terveydelle ja ympäristölle kaikkien vaarallisimpien kemikaalien sijaan yritysten on käytettävä mahdollisuuksien mukaan vähemmän vaarallisia kemikaaleja. Tuotteissamme ei käytetä kemikaaleja, jotka esitetään REACH-direktiivin haitallisten aineiden luettelossa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksissa. Tuotteissamme ei ole kemikaaleja tai vaarallisia aineita, ja jousiemme tuotannossa käytetään vain vakioöljyjä ja -voiteluaineita.

RoHS-direktiivi

(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EY, ei ole laki vaan säännös, jolla rajoitetaan kuuden vaarallisen aineen/materiaalin käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Tämä direktiivi liittyy läheisesti WEEE-direktiiviin (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EY, jossa asetetaan sähkö- ja elektroniikkaosien/-materiaalien keruuta ja/tai kierrätystä ja/tai hävitystä koskevia tavoitteita. Tämän aloitteen tarkoituksena on ratkaista ympäristön saastumiseen liittyviä lisääntyviä ongelmia.

RoHS-direktiiviin viitataan usein lyijyn käyttöä rajoittavana direktiivinä, mutta sillä rajoitetaan yhteensä kuuden aineen käyttöä: lyijy, elohopea, kadmium, kuudenarvoinen kromi, polybromibifenyyli (PBB, bromattu palonestoaine) ja polybromidifenyylieetteri (PBDE, bromattu palonestoaine).

RoHS 2 -direktiivi

Viisi vuotta RoHS-direktiivin käyttöönoton jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi 27. toukokuuta 2011 uuden direktiivin, joka tunnetaan nimellä RoHS 2 -direktiivi ja joka on EU:n direktiivi nro 2011/65/EU. RoHS on lyhenne sanoista Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa).

RoHS 2 -direktiivissä kielletään EU:ssa 1. heinäkuuta 2006 alkaen myytyjen seuraavien vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa: lyijy, kadmium, elohopea, kuudenarvoinen kromi (kromi VI), polybromibifenyyli (PBB) ja polybromidifenyylieetteri (PBDE).

Direktiivin tarkoituksena on rajoittaa sekä sähkö- ja elektroniikkatuotteiden käytön että niiden hävityksen vaikutusta ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Päätelmät:

Uskomme vilpittömästi, että Sodemann Industrifjedre A/S:n tuotteet eivät sisällä mitään edellä mainituista aineista/materiaaleista ja että siksi noudatamme RoHS- ja RoHS 2 -direktiivejä.


Turvalliset työolosuhteet

pdf4Tutkimustemme mukaan yrityksemme tuotteet ovat peräisin tuotantomenetelmistä, joissa sekä hallintohenkilöstöllä että tuotannon työntekijöillä on hyvät ja turvalliset työolosuhteet. Sodemann Industrifjedre A/S ei hyväksy toimittajia, jotka esimerkiksi käyttävät lapsityövoimaa, riistävät työntekijöitään, käyttävät pakkotyövoimaa, toimivat voimassaolevien lakien vastaisesti, toimivat syrjivästi tai eivät noudata ympäristövaatimuksia. Koko tuotannon on tapahduttava voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti kaikkia työntekijöitä kunnioittaen. Jos näitä ehtoja ei noudateta, Sodemann Industrifjedre A/S lopettaa yhteistyön välittömästi.


CE-sertifikaatit.

pdf4SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:n tuotevalikoimassa olevilla tuotteilla ei ole CE-sertifikaatteja. Tuotteemme eivät ole CE-merkittyjä, eikä yksikään niistä kuulu merkintää vaativaan CE-ryhmään. Jousia ei voida CE-merkitä yksittäisinä tuotteina.


 


Konfliktimineraalit

pdf4Vuonna 2010 presidentti Obama allekirjoitti Dodd-Frank-kuluttajansuojalain. Kyseisen lain pykälä 1502 käsittelee kansainvälistä kauppaa ja konfliktimineraalien käyttöä. Konfliktitimanttien tai veritimanttien tapaan termillä konfliktimineraalit tarkoitetaan raaka-aineita, jotka ovat peräisin tietystä osasta maailmaa, jossa konflikteja esiintyy, ja nämä konfliktit vaikuttavat kyseisiin materiaaleihin liittyvään kaivostoimintaan ja kauppaan.
Konfliktiresurssien kauppaa on pyritty vähentämään erilaisin kansainvälisin järjestelyin, jotka tähtäävät niiden kannusteiden heikentämiseen, jotka pitävät yllä kyseisten resurssien louhintaa ja niistä taistelemista. Vuoden 2010 Dodd-Frank-uudistus ja kuluttajansuoja edellyttää, että valmistajat tarkastavat toimitusketjunsa ja tekevät ilmoituksen konfliktimineraalien käytöstä.

Yleisimmin louhitut konfliktimineraalit ovat kassiteriitti (tina), wolframiitti (volframi), kolumbiitti (tantaali) ja kultamalmi, jotka ovat peräisin eri maista ja kulkevat erilaisten välittäjien kautta ennen päätymistään monikansallisen elektroniikkateollisuuden yritysten omaisuudeksi. Nämä mineraalit ovat välttämättömiä erilaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa.

Sodemann haluaa ilmoittaa asiakkailleen, että mikään sen tuotteista ei ole ristiriidassa Dodd-Frank-uudistuksen kanssa eikä sisällä konfliktimineraalituotteita yleisesti, ja vakuuttaa, että:

YKSIKÄÄN SODEMANN Industrifjedre A/S:n tuote EI sisällä mitään edellä mainituista tuotteista.


Long term suppliers' declaration

pdf4Click the PDF-logo to download a long term suppliers' declarion valid until 31.12.2019

0

Puhumme englantia, saksaa, ruotsia ja tanskaa

Tel: +4586720099

Voit ottaa meihin yhteyttä!
Ma - to: 08.00 - 16.30
Ja pe: 08.00 - 15.30


Mene Yhteystiedot

 

Kirjoita meille!
Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä täyttämällä tämä lomake tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen sif@fjedre.dk
Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

 

Evästetiedot

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies).

Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Lue lisää tästä...

 
Puhumme englantia, saksaa ja tanskaa.
Voit ottaa meihin yhteyttä: sif@fjedre.dk